SK


Anketa

Mestská časť Rača nesúhlasí s projektom výstavby v areáli bývalých Vinárskych závodov


Začiatkom tohto roka sa mestská časť Rača v procese EIA vyjadrila k navrhovanej výstavbe obytnej zóny v areáli bývalých Vinárskych závodov na svojom území. Podala vtedy sériu pripomienok. Zásadnou bolo zníženie navrhovanej intenzitu zástavby. Viac

Pre hrozbu požiaru platí zákaz páliť sviečky na cintorínoch!


Pre extrémne suché počasie, vysoké teploty a hrozbu vzniku a rýchleho šírenia sa požiarov sa nesmú na bratislavských cintorínoch zapaľovať sviečky. Viac

Projekt výstavby športoviska na Černockého: na prvom zasadnutí komisie k BMX dráhe prišlo k dohode s investorom


Na pôde račianskeho miestneho úradu po prvý raz zasadla špeciálne zriadená komisia. Jej hlavnou úlohou je dohoda medzi investorom nového športoviska na Černockého (LBG aréna) a zástupcov klubu BMX. Viac

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov !!!


Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas nebezpečenstva vzniku požiarov . Viac v prílohe . Viac

Zmena otváracích hodín na pošte na Východnom .


Slovenská pošta a.s. informuje o zmene otváracích hodín na pošte na Dopravnej  č. 57 s úšinnosťou od 18.7.2015. Viac
Viac aktualít...