Zoznam kontaktov


Vyhľadávanie

Bc. Slávka Antošová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Adam Bajus

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Martin Baľo

inšpektor životného prostredia

Daša Barteková

inšpektorka životného prostredia

Jana Bednaričová

Referát verejného obstarávania

Mgr. Beata Bešková

referentka Školského úradu

JUDr. Jana Bezáková

miestny kontrolór

Ing. Adriana Bezáková

inšpektorka životného prostredia

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.

Ing. Štefan Borovský

manažér referátu správy majetku a investičných činností

Ing. Štefan Borovský

manažér referátu správy majetku a investičných činností

Mgr. Zuzana Bugošová

terénny sociálny pracovník

Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková

projektová manažérka

JUDr. Monika Cibulková

právnička

Bc. Alena Čopanová

referentka životného prostredia

Lýdia Csomorová

referát ekonomických činnosti rozpočtových organizácií

Mgr. Matúš Čupka

vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy

Katarína Dobiášová

referent kultúry

Ing. Ivan Drgoň

vedúci referátu dopravy
Fotografia Mgr. Michal Drotován

Mgr. Michal Drotován

Starosta mestskej časti Bratislava-Rača
1 2 3 4 5 6 »