Rača začína s obnovou telocvične ZŠ Plickova

Obrázok ku správe: Rača začína s obnovou telocvične ZŠ Plickova
15.11.2021 - Oznamy

Chátrajúca budova školy má potenciál stať sa modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie. Fond na podporu športu rozhodol o pridelení dotácie vo výške 387 325 € na rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova - jedná sa o približne 50 percent predpokladaných nákladov na opravu stavby. Je to významný krok k obnoveniu celej budovy, ktorá tak bude môcť časom opäť privítať učiteľov a žiakov.
 
„Žiadostí z celého Slovenska bolo veľa a o to viac si to ceníme. Chcel by som poďakovať celému tímu na našom úrade, čo na danom zámere pracuje. Budúci týždeň ideme podávať kľúčovú žiadosť o eurofondy na opravu budovy ZŠ Plickova vo výške 2,85 milióna eur. Je teraz veľmi dôležité, aby bolo úspešné ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.
 
Do prvej výzvy Fondu na podporu športu so zameraním Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry zaslalo svoje projekty vyše 200 žiadateľov. Celková alokácia pre celé Slovensko bola 24,1 milióna eur a predložené boli kvalitné projekty výrazne prevyšujúce túto sumu. O to je získanie prostriedkov na rekonštrukciu telocvične Plickova cennejšie.
 
Po kompletnej rekonštrukcii bude na ZŠ Plickova 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Škola by mala privítať prvé deti už v septembri 2023.