KS Impulz

  • Dopravná 22, 83106 Bratislava
    IČO: 00304557
  • 02/49 11 24 60, 0903 541 271

Kontaktné osoby

Henrieta Záleská

Správa a upratovanie
  • 02/49 11 24 60

Profil organizácie

Priestor pre pravidelné aktivity záujmových skupín v časti Východné: MO Slovenského červeného kríža, členov Denného centra seniorov Východné, mládežnícke klubové popoludnia, príležitostné kultúrno-spoločenské akcie, nedeľné rímskokatolícke bohoslužby.
 
Pravidelné aktivity:
 
po,       13.00 – 15.00 Stolný tenis seniorov 
po, štv 19.00 – 20.00 Cvičenie žien
ut         16.00 – 18.00 Klub železničných detí 
ut, pia 15.00 – 16.00 Čitateľský kútik, Knižnica

 
ut, st, pia 16.00 – 20.00 Klubové popoludnia pre deti a mládež 
po, štv     16.30 – 18.00 Klubové popoludnia pre deti a mládež 
štv           15.00 – 16.30 Klub dôchodcov Východné
pi             16.30 – 18.30 Klub matiek a detí Rendez