Materská škola, Novohorská 1

Novohorská 1, Bratislava, Slovensko

Kontaktné osoby

Mgr. Dagmara Nagyová

riaditeľka

Jana Bognárová

vedúca ZŠS

Jana Grillová

zást. riad.

Profil organizácie