Materská škola, Tbiliská 2

Tbiliská 2, Bratislava, Slovensko

Kontaktné osoby

Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová

riaditeľka

Viera Pátková

zást. riad.

Ivana Špilárová

vedúca ZŠS

Profil organizácie