Plán stretnutí poslancov s občanmi 2021


Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
 s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021
 

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody :
 
11.01.2021
08.02.2021
08.03.2021
12.04.2021
03.05.2021
07.06.2021
06.09.2021
04.10.2021
08.11.2021
06.12.2021

         
 
Čas stretnutia : od 18.00 hod.
 
Stretnutia s obyvateľmi sú momentálne pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 pozastavené. Hneď ako to bude situácia dovoľovať sa stretnutia znovu obnovia. Poslanci budú o tom upozornení mailom, obyvatelia prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí, a vývesiek.
 
Navrhované termíny sú vždy v prvý pondelok v mesiaci, okrem februára z dôvodu polročných prázdnin, marca z dôvodu jarných prázdnych, apríla z dôvodu veľkonočných prázdnin a novembra z dôvodu štátneho sviatku. V mesiaci júl a august sa stretnutia poslancov s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového obdobia.
 
 
Miesta stretnutia :
Volebný obvod č. 1                                      Kultúrne stredisko Žarnovická
Volebný obvod č. 2                                      Krasnianska beseda
Volebný obvod č. 3                                      Kultúrne stredisko Impulz


 

Súbory na stiahnutie