Pracovný denník strediska čistoty

Pracovníci strediska čistoty MiÚ Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.

Piatok 21.1.2022:
 

 • Zimná údržba komunikácií
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zbieranie odpadkov
 • Zber psích exkrementov
 •  
Štvrtok  20.1.2022:
 
 • Strihanie krov, hrabanie lístia Kadnárová
 • Orezávanie stromov Kadnárová
 • Upratovanie detských ihrísk a okolia Kafendova, Mudrochova,
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zbieranie odpadkov
 • Zber psích exkrementov
 •  
Streda 19.1.2022:
 
 • Orezávanie stromov a kríkov Kadnárová
 • Hrabanie odvoz lístia Hečkova, Strelkova, Kadnárová
 • Čistenie odvodňovacích mreží Alstrova
 • Upratovanie ihrísk Cígeľská, Gelnická, Závadská
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zbieranie odpadkov
 • Zber psích exkrementov


Utorok  18.1.2022:

 • Odvoz konárov po orezoch
 • Odvoz a likvidácia skládok
 • Orezávanie drevín cyklocesty Jurava
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zbieranie odpadkov
 • Zber psích exkrementov
 
Pondelok  17.1.2022:
 
 • Odvoz konárov po orezoch
 • Upratovanie ihrísk Rača
 • Upratovanie a zber odpadkov Rača, Krasňany
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zber psích exkrementov

Piatok  14.1.2022:

 

 • Odvoz lístia, konárov Tbiliská, MŠ a Jasle.
 • Upratovanie ihrísk – Krasňany, Rača, Urbanpark
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zbieranie odpadkov  - Rača
 • Zber psích exkrementov
 •  

Štvrtok  13.1.2022:

 

 • Orez kríkov a čistenie Karpatské námestie
 • Orezávanie kríkov - Jurava
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Zbieranie odpadkov - Východné
 • Zber psích exkrementov

Streda  12.1.2022
 
 • ​Orezávanie suchých stromov – konárov Žarnovická, Dopravná
 • Sťahovacie práce – zdrav.stredisko Hubeného
 • Vysýpanie košov a odvoz smetí
 • Oprava košov
 • Zbieranie odpadkov - Krasňany
 • Zber psích exkrementov

Utorok  11.1.2022:
Výrub a odstránenie vianočného stromu
- Výrub a orez suchých stromov a konárov
- Vysýpanie košov a odvoz smetí
- Zbieranie odpadkov
- Zber psích exkrementov 
 
Pondelok 10.1.2022:
- Zimná údržba komunikácií
- Vysýpanie košov a odvoz smetí
- Zbieranie odpadkov
- Zber psích exkrementov 
 
Pondelok - Piatok (3.1. – 7.1.2022)
     -   Vysýpanie košov a odvoz smetí
     -   Zbieranie odpadkov
     -   Zber psích exkrementovPondelok – Piatok ( 27.12. – 31.12.)
- Vysýpanie košov
- zbieranie odpadkov
- zber psích exkrementov
- zimná údržba komunikácií

Štvrtok ( 23.12.)
- Čistenie ulíc
- Odvoz BRO
- Vysýpanie košov
- zbieranie odpadkov
-Zber psích exkrementov

Streda ( 22.12.)
- Čistenie ulíc od lístia, Kafendova
- Orez polámaných a suchých stromov
- Odvoz BRO
- Vysýpanie košov
- zbieranie odpadkov

Utorok ( 21.12.)
-zber psích exkrementov 
- Čistenie ulíc od lístia, Plickova, Kafendova
- Sťahovacie práce MÚ Rača
- Orez polámaných a suchých stromov
- Odvoz BRO
- Vysýpanie košov
- zbieranie odpadkov
-zber psích exkrementov

Pondelok ( 20.12.)
 • Čistenie ulíc od lístia, Kubačova, Alstrova, Hubeného
 • Orez polámaných a suchých stromov
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 17.12.)
 • hrabanie lístia, čistenie ihrísk, Kadnárová
 • Orez polámaných a suchých stromov
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 16.12.)
 • hrabanie lístia,čistenie ihrísk, Kadnárová
 • Orez polámaných a suchých stromov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Streda ( 15.12.)
 • Čistenie ulíc, ihriska, hrabanie lístia, J.Hagaru, Horná,
 • Orez polámaných a suchých stromov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
utorok ( 14.12.)
 • Pílenie a odstraňovanie popadaných stromov a halúz
 • Strihanie suchých kvetov a krov Detvianska, Rustaveliho, Kubačova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Pondelok ( 13.12.)
 • Pílenie a odstraňovanie popadaných stromov a halúz
 • Strihanie ruží Tbiliská, Závadská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok  ( 10.12.)
 • zimná údržba komunikácií
 • vysýpanie košov
 
štvrtok  ( 9.12.)
 • zimná údržba komunikácií
 • vysýpanie košov
Streda ( 8.12.)
 • Čistenie schodísk, Úžiny, Novohorská, Plicková
 • Odvoz zeminy
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 7.12.)
 • Hrabanie lístia, čistenie Dopravná námestie, chodníky, Východná, KS Impulz + okolie
 • Odvoz BRO
 • Naskladnenie posypového materiálu
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 6.12.)
 • Zimná údržba komunikácií
 • Čistenie odtokových mreží - Detvianska
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 3.12.)
 • Hrabanie lístia Novohorská, Plicková, Barónka
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 2.12.)
 • Hrabanie lístia Novohorská, Plicková
 • Upratovanie ihriska
 • Školenie pracovníkov
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 1.12.)
 • Hrabanie lístia Novohorská, Plicková
 • Upratovanie ihrísk
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 30.11.)
 • Hrabanie lístia Novohorská
 • Odvoz – práce pre MÚ Rača
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 29.11.)
 • Hrabanie lístia Úžiny, Sadmelijská
 • Čistenie ciest J.Hagaru, Horná ul.
 • Upratovanie ihriska
 • Zimná údržba komunikácií
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 26.11.)
 • zimná údržba komunikácií
 • Príprava na zimnú údržbu
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Štvrtok ( 25.11.)
 • Hrabanie lístia Mudrochova
 • Upratovanie ihriska
 • Osadenie vianočného stromu NKD
 • Príprava na zimnú údržbu – naskladnenie posypu.
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 24.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Alstrová, Mudrochova
 • Zelený taxík
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Utorok ( 23.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Pri vinohradoch, Alstrová
 • Príprava na zimnú údržbu
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 22.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Žarnovická, Pri vinohradoch
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 19.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Žarnovická,
 • Upratovanie ihrísk, Na pasekách, Sklabinská
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 18.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Žarnovická
 • Upratovanie ihrísk
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 16.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Tbiliská, Závadská
 • Upratovanie ihrísk
 • Odvoz objemného odpadu - Rendez
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Pondelok ( 15.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Tbiliská, Žarnovická
 • Strihanie kríkov ZŠ Plicková
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Piatok ( 12.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Tbiliská
 • Hrabanie a odvoz lístia Gelnická,
 • Upratovanie ihrísk Gelnická, Žarnovická, Tbiliská
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 11.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia MŠ a Jasle Tbiliská ul.
 • Kosenie,hrabanie a odvoz lístia Obecná záhrada
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 10.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Karpatské nám., Tbiliská
 • Zelený taxík
 • Hrabanie a odvoz lístia Stacionár
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 9.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Karpatské nám.
 • Hrabanie a odvoz lístia Detvianska
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 8.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Kadnárová,
 • Hrabanie a odvoz lístia Detvianska
 • Odvoz BRO
 • Orez zelene J.Hagaru
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 5.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Kadnárová, Černockého
 • Odvoz BRO Pekná cesta, Barónka, Plickova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 4.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Kadnárová, Vrbenského, J.Hagaru
 • Orez zelene J.Hagaru
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Streda ( 3.11.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Kadnárová
 • Orez zelene Pekná cesta, Horná, Závadská
 • Zelený taxík
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok( 2.11.)
 • hrabanie lístia Pri vinohradoch, Alstrova, Detvianska, Park J.M.Hurbana
 • Orez zelene Závadská,
 • Čistenie skate park
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 29.10.)
 • Kosenie a hrabanie lístia Pekná cesta, Kadnárová
 • Orez zelene Stacionár
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Štvrtok ( 28.10.)
 • Kosenie, hrabanie lístia Pekná cesta, Horná
 • Orez zelene Stacionár
 • Prevoz – Kultúrna akcia
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 27.10.)
 • Kosenie Pekná cesta, A.Murína
 • Zelený taxík
 • Pílenie suchých stromov Rustaveliho - Radničné nám.
 • Orez zelene Stacionár
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Utorok ( 26.10.)
 • Kosenie Pekná cesta
 • Strihanie kríkov Hubeného,
 • Orez zelene Stacionár
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 25.10.)
 • Kosenie Hubeného
 • Odvoz zeminy, zásyp jám
 • Čistenie cesty,parkoviska Hlinícka ul.
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Piatok ( 22.10.)
 • Kosenie Cyprichova, Hubeného
 • Odvoz zeminy, zásyp jám, rozkopávok
 • Likvidácia nábytku MŠ Pri šajbách
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Štvrtok ( 21.10.)
 • Kosenie Cyprichova
 • Odvoz BRO ZŠ Plickova – stavba
 • Stacionár – strihanie krov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Streda ( 20.10.)
 • Kosenie Kadnárová, Cyprichova
 • Kosenie MÚ Kubačova
 • Zelený taxík
 • Strihanie krov Stacionár Plicková,
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Utorok ( 19.10.)
 • Kosenie Kadnárová
 • Sťahovacie práce MŠ Pri šabách
 • Odvoz BRO ZŠ Plicková
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 18.10.)
 • Kosenie Hečková, Kadnárová
 • Strihanie krov Stacionár Plicková,
 • Odvoz BRO ZŠ Plicková
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Piatok ( 15.10.)
 • Kosenie Hečková
 • Strihanie krov Stacionár Plicková,
 • Odvoz BRO ZŠ Plicková
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Štvrtok ( 14.10.)
 • Kosenie Kadnárová
 • Strihanie krov Stacionár Plicková,
 • Čistenie krajníc Karpatské námestie
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Streda ( 13.10.)
 • Kosenie Kadnárová, Hečková
 • Strihanie krov Stacionár Plicková,
 • Výsadba zelene - Malokrasňanská
 • Zakladanie trávniku – Koľajná ul.
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • Montáž a oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Utorok ( 12.10.)
 • Kosenie Hybešová, Strelková
 • Strihanie krov Karpatské nám.
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Pondelok ( 11.10.)
 • Kosenie Sadmelijská, Novohorská, Strelková
 • Strihanie ruže Tbiliská, kríky Karpatské nám.
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Piatok ( 8.10.)
 • Kosenie Úžiny, Sadmelijská
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Štvrtok ( 7.10.)
 • Strihanie kríkov Kubačová, Plicková
 • Pílenie stromov Závadská, Rustaveliho
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 6.10.)
 • Zelený taxík
 • Odvoz BRO
 • Úprava záhonov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 5.10.)
 • Sťahovanie – prevoz MÚ
 • Strihanie kríkov
 • Odvoz BRO
 • Úprava záhonu Detvianska, Kubačova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 4.10.)
 • Strihanie kríkov Kadnárová
 • Čistenie rigolu a retenčnej nádrže Stupavská
 • Kosenie Novohorská
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 1.10.)
 • Kosenie Plicková
 • Strihanie kríkov Kadnárová
 • Odvoz BRO
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 30.9.)
 • Sťahovanie – prevoz MÚ - NKD
 • Strihanie kríkov Kadnárová
 • Kosenie Plicková
 • Odvoz BRO – Stacionár, Podbrezovská
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 29.9.)
 • Kosenie Kafendova, Kubačova, Plicková
 • Strihanie kríkov Gelnícka, Karpatské nám., Kadnárová
 • Zelený taxík
 • Zametanie chodníkov Detvianska
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Utorok ( 28.9.)
 • Kosenie Kafendova
 • Čistenie parkoviska Černockého – štadión
 • Strihanie kríkov Rustaveliho, Gelnícka
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Pondelok ( 27.9.)
 • Odvoz sťahovanie MÚ – NKD
 • Čistenie parkoviska Černockého – štadión
 • Terénne úpravy s rotadairon
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Piatok ( 24.9.)
 • Kosenie Mudrochova, Kafendova
 • Drvenie halúz Hlinícka
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 23.9.)
 • Strihanie kríkov Kadnárová
 • Kosenie Mudrochova, Plicková
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Streda ( 22.9.)
 • Zelený taxík
 • Strihanie kríkov, čistenie chodníku Gelnická – Žarnovická
 • Zametanie chodníkov Mudrochova, Detvianska
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok( 21.9.)
 • Kosenie Sklabinská, Pri Šajbách, Mudrochova
 • Strihanie kríkov Cyprichova
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

Pondelok ( 20.9.)
 • Kosenie Dopravná, Východná
 • Strihanie kríkov Hubeného, Cyprichova
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 17.9.)
 • Kosenie Hlinická okolie chodníku, Černockého psí výbeh.
 • Strihanie kríkov Hubeného
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 16.9.)
 • Kosenie Dopravná, Sklabinská
 • Úprava záhonu Kubačova, Sadmelijská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 14.9.)
 • Kosenie Dopravná ul.
 • Úprava záhonu Kubačova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 13.9.)
 • Polievanie zelene
 • Odvoz mobiliáru, upratovanie po vinobraní
 • Príprava podkladu pod herný prvok – MŠ Tbiliská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Piatok ( 10.9.)
 • Kosenie Knižkova dolina, Amfiteáter, Sklabinská
 • Polievanie zelene
 • Príprava – rozvoz  ( vinobranie)
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Štvrtok ( 9.9.)
 • Kosenie Pri Vinohradoch, Alstrová, Jurkovičova
 • Strihanie kríkov – Tbiliská,  MŠ + jasle Tbiliská
 • Odvoz BRO Hlinícka
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 8.9.)
 • Kosenie Cígeľská, Žarnovická
 • Zelený taxík
 • Polievanie zelene
 • Odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Utorok ( 7.9.)
 • Kosenie Závadská, Cígeľská, Žarnovická
 • Strihanie kríkov – Tbiliská, Zdrav.stredisko,
 • Odvoz BRO Hlinícka,
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 6.9.)
 • Kosenie Závadská
 • Polievanie zelene
 • Odvoz BRO ZŠ Hubeného
 • Odvoz odpadu Amfiteáter
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Piatok ( 3.9.)
 • Kosenie Tbiliská, Závadská
 • Strihanie kríkov – Černockého, Hubeného
 • Odvoz BRO ZŠ Hubeného
 • Úprava záhonu nám. A.Hlinku, Alstrová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Štvrtok ( 2.9.)
 • Kosenie Tbiliská, Rustaveliho
 • Strihanie kríkov – Kadnárová, Vrbenského, Hubeného
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

3.9.2021
 • Kosenie Tbiliská, Závadská
 • Strihanie kríkov – Černockého, Hubeného
 • Odvoz BRO ZŠ Hubeného
 • Úprava záhonu nám. A.Hlinku, Alstrová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

2.9.2021
 • Kosenie Tbiliská, Rustaveliho
 • Strihanie kríkov – Kadnárová, Vrbenského, Hubeného
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 31.8.
 • Kosenie Tbiliská, MŠ +Jasle Tbiliská
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Strihanie kríkov – Kadnárová, Hubeného
 • Dovoz štrku – stacionár, odvoz BRO
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
30.8.2021
 • Kosenie Karpatské nám., Tbiliská
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Strihanie kríkov - Kadnárová
 • Odvoz nábytku – jasle Tbiliská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
34. týždeň ( 23-27.8.)
 • Knížkova dolina  - čistenie krajníc, zametanie naplaveného štrku
 • Pri kolíske – kosenie, strihanie okrajov cesty
 • Amfiteáter – výsadba zelene
 • Strihanie kríkov – Kadnárová, Park J.M.Hurbana 
 • Upratovanie ihrísk + kosenie (Na pasekách)
 • kosenie od Jurava – Karpatské nám. , príprava polmaratónu
–     kosenie – úprava Park J.M.Hurbana
 • prevoz  pivné  sety , kultúrne akcie


20.8.2021
 • Kosenie, úprava zelene amfiteáter
 • Úprava záhonu Mudrochova
 • ZŠ Plicková – odstraňovanie a odvoz zelene
 • Odvoz, manipulačné práca - ubytovňa
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
19.8.2021
 • Kosenie, strihanie krov, čistenie krajnice – Popolná ul.
 • Pílenie a odvoz stromu Dopravná
 • Úprava záhonu Malokrasňanská
 • Úprava záhonu Detviansku
 • ZŠ Plicková – odstraňovanie a odvoz zelene
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementovň
18.8.2021
 • Kosenie, strihanie krov, čistenie krajnice – Popolná ul.
 • Úprava záhonu Malokrasňanská
 • Zelený taxík
 • ZŠ Plicková – odstraňovanie a odvoz zelene
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Utorok ( 17.8.)
 • Kosenie, čistenie krajnice – Popolná ul.
 • Úprava okolia a rozvoz zeminy – MU Kubačova
 • Polievanie zelene
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Pondelok ( 16.8.)
 • Kosenie + úprava  – OLO zberný dvor, haluzovisko
 • Úprava okolia a rozvoz zeminy – MU Kubačova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

13.8.2021
 • Kosenie  – OLO zberný dvor, haluzovisko
 • Kosenie Jurkovičova
 • Odstraňovanie buriny – Žarnovická, Detvianska, Kubačova, Pekná cesta, Námestie A.Hlinku
 • Orez kríkov – Jurava cyklotrasa
 • Údržba kvetinových záhonov  - Pekná cesta
 • Polievanie zelene
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


Štvrtok ( 12.8.)
 • Kosenie lúky – Závadská, Tbiliská, Cígeľská, Hečkova
 • Odvoz BRO – orezov po arboristoch
 • Orez kríkov živý plot - Dopravná
 • Údržba kvetinových záhonov  - Pekná cesta
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
Streda ( 11.8.)
 • Kosenie psí výbeh J.Hagaru
 • Odstraňovanie zelene ZŠ Plicková
 • Polievanie zelene
 • Orez kríkov Dopravná
 • Zelený taxík
 • Odvoz BRO po arboristoch
 • Čistenie okrajov ciest Závadská ul.
 • Údržba kvetinových záhonov  - Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

Utorok ( 10.8.)
 • Kosenie psí výbeh Račianska 190 – za polygraf.školou,
 • Kosenie psí výbeh J.Hagaru
 • Odstraňovanie zelene ZŠ Plicková
 • Premiestnenie stavebného plotu ZŠ Plicková - Hlinická
 • Údržba kvetinových záhonov  - Nám.A.Hlinku, Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
Pondelok ( 9.8.)
 • Kosenie Sklabinská, Pri šajbách
 • Orez kríkov Dopravná,
 • Odstraňovanie zelene ZŠ Plicková
 • Údržba kvetinových záhonov  - Nám.A.Hlinku
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
31.týždeň (dovolenka):
 • Kosenie, Kadnárová, Dopravná, Na pasekách, Sklabinsá, OLO – zberný dvor.
 • Orez kríkov Tbiliská, Závadská, Dopravná
 • Údržba kvetinových záhonov
 • Polievanie zelene
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 
 
Piatok ( 30.7.)
 • Kosenie Horná, Kadnárová
 • Orez kríkov Cígeľská
 • Údržba kvetinových záhonov – Pekná cesta
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

29.7.2021
 • Kosenie Hubeného, A.Murína,
 • Kosenie Strelkova – objekt bývalej MŠ
 • Orez kríkov Kubačova, Mudrochová, Pri vinohradoch
 • Údržba kvetinových záhonov – Pekná cesta
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
28.7.2021
 • Kosenie Cyprichova, Pekná cesta, Hubeného
 • Polievanie zelene
 • Zelený taxík
 • Orez kríkov Kubačova
 • Údržba kvetinových záhonov Pekná cesta
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
27.7.2021
 • Kosenie  Černockého, Cyprichova
 • Orez kríkov Kubačová
 • Údržba kvetinových záhonov Tbiliská.
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
26.7.
 • Kosenie park Víťazná, Kadnárová
 • Orez kríkov Pekná cesta, Kubačova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 24.7.
 • Kosenie Plicková,
 • Kosenie psí výbeh Černockého
23.7.
 • Kosenie Kadnárová, Hečková
 • Kosenie ZŠ Plicková
 • Polievanie zelene
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
22.7.
 • Kosenie, Strelková, Kadnárová, Hečková
 • Orez kríkov Pekná cesta, Kadnárová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
21.7.
 • Kosenie Hybešova, Kubačova, Sadmelijská
 • Zelený taxík, odvoz BRO po orezoch
 • Orez polámaných halúz - stromov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
20.7.
 • Kosenie Novohorská, Úžiny, Sadmelijská
 • Orez kríkov Pekná cesta
 • Prevoz zeminy  
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
19.7.
 • Kosenie Plicková, Novohorská
 • Orez kríkov Kadnárová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16.7.2021
 • Kosenie Plicková
 • Kosenie obecná záhrada
 • Orez kríkov Karpatské nám., Kadnárová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
15.7.2021
 • Kosenie Kafendova, Plicková
 • Orez krov Karpatské nám.
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

14.7.2021
 • Kosenie Knížkova dolina + amfiteáter
 • Zelený taxík, odvoz orezov po arboristoch
 • Polievanie zelene
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
13.7.2021
 • Kosenie Kafendova, Kubačova
 • Strihanie kríkov Kadnárová,  Park J.M. Hurbana
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


12.7.2021
 • Kosenie Mudrochova, Kafendova
 • Strihanie kríkov Cyprichova, Park J.M. Hurbana
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
27.týždeň ( 5.7.- 9.7.)
 • Kosenie Park J.M.Hurbana, Pri vinohradoch, Alstrová, Kubačova, Mudrochová
 • Polievanie zelene
 • Strihanie kríkov Hubeného, Park Víťazná,
 • úprava záhonov
 • Vysýpanie košov
 • Montáž a oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • manipulačné práce – kultúrne podujatia
 • zber psích exkrementov


2.7.2021
 • Kosenie Cígeľská, Žarnovická
 • Polievanie zelene
 • úprava záhonov Mudrochova
 • Vysýpanie košov
 • Montáž a oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1.7.2021
 • Kosenie Závadská, Cígeľská
 • Strihanie kríkov Krasňany Hubeného, Cyprichova
 • úprava záhonov Mudrochova
 • Vysýpanie košov
 • Odvoz BRO Karpatské nám.
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
30.6.2021
 • Kosenie Závadská
 • Služba Zelený taxík
 • polievanie
 • Strihanie kríkov Krasňany Hubeného, Cyprichova
 • úprava záhonov Park J.M.Hurbana, Mudrochova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

29.6.2021
 • Kosenie Tbiliská, Závadská
 • Strihanie kríkov Krasňany Hubeného, Cyprichova
 • úprava záhonov Detvianska, Rustaveliho
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

28.6.2021
 • Kosenie Tbiliská
 • Polievanie zelene
 • Úprava záhonov Detvianska
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

25.6.2021
 • Kosenie Tbiliská, Rustaveliho
 • Kosenie a úprava obecná záhrada
 • Manipulačné práce – kultúrne podujatia
 • Kosenie a úprava Amfiteáter
 • polievanie
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov24.6.2021
 • Kosenie, Karpatské nám., cyklotrasa Jurava, Tbiliská
 • Kosenie a úprava Amfiteáter
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

23.6.2021
 • Kosenie, Karpatské nám., Tbiliská
 • Zelený taxík
 • Úprava záhonu Detvianska,
 • Polievanie výsadby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

22.6.2021
 • Kosenie Karpatské nám.
 • Strihanie kríkov – Krasňany Hubeného ul.
 • Úprava záhonu Detvianska,
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


21.6.2021
 • Kosenie Dopravná, Karpatské nám.
 • Úprava záhonu Detvianska, nám. A.Hlinku
 • Polievanie výsadby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
18.6.2021
 • Kosenie Dopravná,
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Polievanie výsadby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
17.6.2021
 • Kosenie Dopravná, Východná
 • Úprava záhonu Detvianska
 • odvoz BRO genofond
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

16.6.2021
 • Kosenie Pri šajbách, Dopravná, Východná
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Zelený taxík + odvoz BRO genofond,
 • Polievanie výsadby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


15.6.2021
 • Kosenie Sklabinská, Pri šajbách
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Odvoz odpadu po brigáde – Kúria
 • Strihanie kríkov Krasňany - Kadnárová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

14.6.2021
 • Kosenie Sklabinská
 • Úprava záhonu Detvianska
 • Odvoz odpadu po brigádach
 • Vysýpanie košov
 • Upratovanie Detských ihrísk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


11.6.2021
 • Kosenie Kadnárová, Hagarova
 • Kosenie Sklabinská
 • Vysýpanie košov
 • Upratovanie Detských ihrísk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
10.6.2021
 • Kosenie Kadnárová,
 • Polievanie novej + jestvujúcej výsadby
 • Vysýpanie košov
 • Upratovanie Detských ihrísk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

9.6.2021
 • Kosenie Kadnárová, Vrbenského,
 • Kosenie a úprava Obecná záhrada, Knížkova dolina
 • Zelný taxík + odvoz BRO Genofond
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • Upratovanie Detských ihrísk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8.6.2021
 • Kosenie Horná, Kadnárová (za Lidlom)
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


7.6.2021
 • Kosenie Hubeného, Pekná cesta, A.Murína
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

4.6.2021
 • Kosenie Hubeného, Pekná cesta, A.Murína
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

3.6.2021
 • kosenie Hubeného
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

2.6.2021
 • Kosenie Cyprichova, Hubeného
 • Zelený taxík
 • Pílenie popadaných stromov, halúz
 • Pílenie májí
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1.6.2021
 • Kosenie jasle a škôlka Tbiliská
 • Strihanie kríkov MŠ Tbiliská
 • Kosenie Cyprichová
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


31.5.2021
 
 • Kosenie Cyprichova, Hubeného
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

29.5.2021
 • Kosenie Knížkova dolina + amfiteáter
 • Odvoz BRO

28.5.2021
 • Kosenie Čenockého, Cyprichova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

27.5.2021
 • Kosenie Kadnárová
 • Vysýpanie košov
 • Manipulačné práce pre MÚ – odvoz starého nábytku
 • Práce – Urban park
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

26.5.2021
 • Kosenie Hečkova, Kadnárová
 • Zelený taxík
 • Pílenie stromov a halúz
 • Oprava košov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

25.5.2021
 • Kosenie Hečkova
 • Manipulačné práce pre MÚ
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


24.5.2021
 • Kosenie Strelkova, Kadnárová, Hečkova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

21.5.2021
 • Kosenie, Sadmelijská, Kubačova, Strelková
 • Pílenie suchých – popadaných stromov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

20.5.2021
 • Kosenie Novohorská, Sadmelijská, Úžiny
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
19.5.2021
 • Kosenie Novohorská,
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
18.5.2021
 • Kosenie Plickova
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plastov a papiera
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


17.5.2021
 
 • Úprava záhonu Detvianska + kruhový objazd
 • Oprava objektu – plot Pri šajbách
 • Odvoz zalúz
 • Sťahovacie práce
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

14.5.2021
 
 • Kosenie a orez drevín Psí výbeh Černockého
 • Triedenie Plast + Papier
 • Manipulačné práce – dovoz dlažby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
   
13.5.2021
 • Triedenie Plast + Papier
 • Odstraňovanie zlomených – popadaných stromov
 • Odvoz halúz po orezoch
 • Manipulačné práce – dovoz dlažby
 • Servis strojov
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

12.5.2021
 • Kosenie Mudrochova, Plickova
 • Zelený taxík
 • Triedenie Plast + Papier
 • Manipulačné práce – dovoz dlažby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
   
11.5.2021
 • Kosenie Mudrochova, Kafendova
 • Zber Plastu a Papieru
 • Triedenie Plast + Papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
   

10.5.2021
 • Kosenie Plickova, Jurkovičova, Mudrochova
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
7.5.2021
 • Kosenie Mudrochova – park, Jurkovičova,
 • Obecná záhrada – drvenie orezov
 • Vysýpanie košov
 • Výsadba lúk, záhonov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
6.5.2021
 • Kosenie Cígeľská, Žarnovická
 • Obecná záhrada – kosenie, drvenie, odvoz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
5.5.2021
 • Obecná záhrada – drvenie orezov
 • Zelený Taxík
 • Manipulačné práce prevoz – sťahovanie MÚ
 • Oprava plotu DI - Závadská
 • Vysýpanie košov
 • Výsadba lúk, záhonov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

4.5.2021
 • Kosenie Závadská, Cígeľská
 • Obecná záhrada – drvenie orezov
 • Vysýpanie košov
 • Výsadba lúk, záhonov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
3.5.2021
 • kosenie Tbiliská, Závadská
 • Vysýpanie košov
 • Výsadba lúk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

30.4.2021
 • Alstrova, Rustaveliho, Kúria – námestie A.Hlinku
 • úprava obecná záhrada
 • Vysýpanie košov
 • Výsadba lúk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
29.4.2021
 • Kosenie Pri vinohradoch, Alstrová ul.
 • Montáž siete na plot DI – Závadská
 • Polievanie novej výsadby
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
28.4.2021
 • Kosenie Tbiliská, Park J.M.Hurbana
 • Kosenie a úprava obecná záhrada
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • Výsadba lúk
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
27.4.2021
 • Kosenie Karpatské nám. ,Jurava,  Tbiliská ZS,
 • Kosenie a úprava obecná záhrada
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

26.4.2021
 • Kosenie Karpatské nám.
 • Úprava plôch okolia MÚ
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 

23.4.2021
 • Kosenie Dopravná, Východná, Na Pasekách
 • Výsadba drevín Kubačova
 • Oprava plotu – haluzovisko Pri šajbách + DI Závadská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
22.4.2021
 • výsadba záhonu Kubačova
 • Kosenie – Dopravná ul.
 • Oprava plotu – haluzovisko Pri šajbách + DI Závadská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
21.4.2021
 • Úprava záhonu a výsadba Kubačova, Detvianska
 • Odvoz halúz - Rača
 • Orez drevín a odvoz – psí výbeh Černockého
 • Oprava plotu – haluzovisko Pri šajbách + DI Závadská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

20.4.2021
 • Úprava záhonu a výsadba Detvianska, Kubačova
 • Orez drevín – psí výbeh Černockého
 • Oprava plotu – haluzovisko Pri šajbách + DI Závadská
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
19.4.2021
 • Úprava záhonu Detvianska,
 • Odvoz odpadu MOM
 • Odstraňovanie suchých padnutých stromov
 • Oprava – haluzovisko Pri šajbách
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16.4.2021

 • Úprava záhonu Detvianska, Kubačova
 • Strihanie krov a úprava Dopravná ul.
 • Oprava – haluzovisko Pri šajbách
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plast + papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov


15.4.2021

 • Úprava záhonu Detvianska, Námestie A.Hlinku
 • Oprava plotu - haluzovisko
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plast + papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


14.4. 2021

 • Úprava záhonu Detvianska
 • Manipulačné práce - prevoz
 • Odvoz halúz
 • Triedenie plast + papier
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

13.4.2021
 • Odvoz Plat + Papier
 • Likvidácia P+P
 • Odvoz odpadu po testovaní
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

12.4.2021
 • Kosenie a úprava zelene Dopravná ul.
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

9.4.2021
 • Orez drevín, výsadba zelene
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 

8.4.2021
 • Orez drevín – Hečkova, Cyprichova,  Park J.M.Hurbana,
 • Odvoz halúz
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 

7.4.2021
 • Orez drevín – Hečkova, Park J.M.Hurbana, Tbiliská
 • Úprava psieho výbehu Černockého
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 

6.4.2021
 • Orez drevín – Kadnárová, Hečkova, Závadská
 • Upratovanie ihrísk
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1.4.2021
 • Odvoz  orezov po arboristoch, Pri šajbách
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe
 • Upratovanie ihrísk – Rača, Rendez
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

31.3.2021
 • Odvoz  orezov po arboristoch, Víťazná,Pri šajbách
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe
 • Upratovanie ihrísk - Krasňany
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
30.3.2021
 • Odvoz  orezov po arboristoch, Víťazná,
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Východné (Dopravná, Na pasekách, Šúrska)
 • Prevoz - MÚ
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
29.3.2021

- Odvoz  orezov po arboristoch, Víťazná, Pri Šajbách
 • Manipulačné práce pre MÚ
 • Čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Mudrochova, Kafendova, Plicková
 • Vysýpanie košov
 • Oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


25. 3. 2021

 • odvoz orezov po arboristoch, Víťazná, Pri Šajbách
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Malokrasňanská, Žarnovická, Gelnická
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

24. 3. 2021
 • odvoz orezov po arboristoch,
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Karpatské nám, Závadská, Cígeľská
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


23. 3. 2021

 • odvoz orezov po arboristoch
 • čistenie komunikácií po zimnej údržbe – Hlinícká, Karpatské nám.
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


22. 3. 2021

 • orez drevín Žarnovická, Závadská
 • výsadba rastlín
 • odvoz orezov po arboristoch, 
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


19. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Hlinícka, A. Murína, J. Hagaru
 • odvoz orezov po arboristoch, brigádach
 • výsadba rastlín
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
18. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Hlinícka, A. Murína, Horná
 • odvoz orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

17. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Novohorská, Plickova
 • odvoz orezov po arboristoch – Pri šajbách
 • orez drevín
 • vysýpanie košov
 • montáž a oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Sadmelijská, Úžiny, Novohorská, Plickova
 • likvidácia drevín – ZŠ Plickova
 • odvoz orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

15. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Pri Kolíske, Stupavská, Alstrova, Zlatá
 • odvoz orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


12. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Pri Kolíske, Nová hora, Knížkova dolina
 • odvoz  orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

11. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Popolná, Na medzi, Rudnícka, Pri kolíske
 • odvoz a likvidácia orezov po arboristoch
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


10. 3. 2021

 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe – Piesková, Olšová, Drozdová, Zvončekova
 • monáž a oprava smetných košov
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
9. 3. 2021
 • čistenie komunikácii po zimnej údržbe
 • DI Na pasekách – oprava brány
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plickova
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


8. 3. 2021

 • odvoz halúz po orezoch
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • Vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
9. týždeň (1. 3. – 5. 3):
 • orez drevín Rača – Park Mudrochova, Kafendova,
 • čistenie odtokových žľabov na chodníkoch, Detvianska, Alstrová
 • pílenie a likvidácia drevín, drvenie ZŠ Plicková
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
26. 2. 2021
 • orez drevín Rača - Mudrochova
 • upratovanie ihrísk - Rača
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
25. 2. 2021
 • orez drevín Rača - Kubačova
 • upratovanie ihrísk - Krasňany
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
24. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany – Kadnárová
 • upratovanie ihrísk - Krasňany
 • pílenie a likvidácia drevín ZŠ Plicková
 • úprava záhonu Detvianska
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
23. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany - Černockého, Rača - Tbiliská
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • odvoz vianočných stromov a halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

22. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany Kadnárová ul.
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • odvoz vianočných stromov a halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

19. 2. 2021
 • orez drevín, Krasňany - Hagarova
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


18. 2. 2021

 • orez drevín, Krasňany, Rača,
 • pílenie stromov a krov ZŠ Plicková
 • odvoz vianočných stromov a halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

17. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • odvoz halúz
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


16. 2. 2021

 • zimná údržba komunikácii
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

15. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii 
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
12. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • manipulačné práce MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

11. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • sťahovanie, preprava MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
10. 2. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


9. 2. 2021

 • strihanie a úprava Tbiliská MŠ a jasle, Pekná cesta
 • manipulačné práce MÚ
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8. 2. 2021
 • strihanie drevín a úprava ul. Závadská, Horná ul.
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

5. 2. 2021
 • odvoz halúz – Horná ul.
 • strihanie drevín a čistenie cesty – Horná ul.
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


4. 2. 2021

 • upratovanie ihrísk - Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

3. 2. 2021
 • upratovanie ihrísk – Krasňany, Rača
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


2. 2. 2021

 • orez drevín Horná ul., Pekná cesta
 • upratovanie ihrísk - Krasňany
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

1. 2. 2021
 • orez drevín Krasňany, A. Murína, Horná
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

29. 1. 2021
 • orez drevín Pekná cesta, Hubeného
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

28. 1. 2021
 • zimná údržba komunikácii
 • orez drevín Pekná cesta
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


27. 1. 2021

 • zimná údržba komunikácii
 • triedenie plast + papier
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

26. 1. 2021
 • odvoz plast + papier
 • triedenie plast + papier
 • zbieranie odpadkov

25. 1. 2021
 • orez drevín Krasňany (Pekná cesta), Rača (Tbiliská)
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

22. 1. 2021
 • orez drevín Krasňany (Hubeného), Rača (Rustaveliho, Pri vinohradoch)
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

21. 1. 2021
 • orez drevín Krasňany (Hubeného - zdrav. stredisko), Rača (Rustaveliho)
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

 
20. 1. 2021

 • zimná údržba, ranné solenie – horné ulice (poľadovica)
 • orez drevín Krasňany (Nový záhon), Rača (Tbiliská, Rustaveliho)
 • zbieranie odpadkov
 • údržba košov
 • zber psích exkrementov

19. 1. 2021
 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • odstránenie vianočného stromu
 • orez drevín
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


18. 1. 2021

 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

15. 1. 2021
 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov
 
14. 1. 2021
 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • likvidácia a triedenie plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov


13. 1. 2021

 • zimná údržba ciest a chodníkov (solenie, pluhovanie)
 • likvidácia a triedenie plast + papier
 • vysýpanie košov
 • zbieranie odpadkov

12. 1. 2021
 • úprava a strihanie drevín – Tbiliská a okolie
 • odvoz plast + papier
 • zimná údržba ciest (solenie, pluhovanie)
 • pílenie suchých stromov
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov


11. 1. 2021

 • strihanie, orez a úprava na cyklotrase JURAVA
 • úprava a strihanie okrajov ciest a chodníkov – Karpatské nám. + okolie
 • pílenie suchých stromov
 • vysýpanie košov
 • oprava košov
 • zbieranie odpadkov
 • zber psích exkrementov

8. 1. 2021