Račianske srdce 2017


DSC_5118


RNDr. Vierka Drotovánová

 
Sympatická dáma s veľkým a otvorených srdcom, ktorá vychovala sedem detí, sa viac ako 15 rokov ako dobrovoľníčka venuje obyvateľom Rače, ktorí sú odkázaní na rôzne druhy pomoci. Od Slovenského Červeného kríža získala vyznamenanie „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. stupňa“. Bola členkou Klubu mnohodetných rodín, podpredsedníčkou Miestneho spolku SČK Bratislava-Východné a počas svojho života nezištne pomohla mnohým rodinám i jednotlivcom, jej veľkým vzorom je Matka Tereza, s ktorou sa dokonca na okamih aj osobne stretla. Na ocenenie ju nominovala poslankyňa za MČ Rača Dagmar Gelingerová. Viac si pozrite v jej videovizitke. 

VIDEO Račianske srdce 2017 - pani VIERA DROTOVÁNOVÁ


DSC_5128

František Madola

  
Veľmi sympatický a zhovorčivý človek, ktorý vám o sušení ovocia povie tajomstvá, o ktorých ani netušíte. Aj preto ho na ocenenie Račianske srdce nominoval Slovenský zväz záhradkárov, ktorého je pán Madola dlhoročným členom. Vďaka svojim cenným radám  a skúsenostiam je popredným konzultantom na stretnutí „Radíme záhradkárom“. Je každoročným vystavovateľom a organizátorom zeleninárskej a ovocinárskej výstavy. Spolupracoval aj na zriaďovaní Obecnej záhrady v Rači a dodnes sa podieľa na jej udržiavaní.

VIDEO Račianske srdce 2017 - pán FRANTIŠEK MADOLA 

DSC_5146


Ing. Zuzana Klaučová
 
Obyvateľka časti Východné a stavebná inžinierka Ing. Zuzana Klaučová vo svojom voľnom čase aktívne rieši problémy obyvateľov tejto časti Rače a vďaka jej odborným znalostiam a osobnému úsiliu sa podarilo výrazne prispieť k riešenie problémov s vodovodnou a kanalizačnou sieťou, ktorá tamojších obyvateľov trápi viac ako 20 rokov. Podľa jej navrhovateľky – poslankyne za MČ Rača Dagmar Gelingerovej – stojí táto bývalá pracovníčka aj račianskeho Stavebného úradu v Rači za všetkými zmenami, ktoré sa udiali na sídlisku Pri Šajbách za posledné obdobie.

VIDEO Račianske srdce 2017 - pani ZUZANA KLAUČOVÁ 

DSC_5137

Ľudmila Kovačičová

 
Táto sympatická dlhoročná členka výboru Zväzu invalidov, ktorú na ocenenie Račianske srdce nominoval Slovenský zväz invalidov, pôsobí vo zväze od roku 1981. Päť rokov bola jeho podpredsedníčkou, roky viedla evidenciu členov, organizovala rôzne akcie a vždy bola a je dodnes ochotná pridať ruku k dielu. 

VIDEO Račianske srdce 2017 - pani ĽUDMILA KOVAČIČOVÁ 

DSC_5151

Mgr. Martin Mýtny
 
Tréner mládežníckych kategórií v Klube pozemného hokeja, ktorého nominoval poslanec MČ Rača Juraj Madzin, sa trénovaniu venuje už  celých 15 rokov a družstvá pod jeho vedením robia našej mestskej časti vzornú reklamu. Medzi najväčšie úspechy patrí 1. miesto na turnajoch v Nemecku, Slovinsku, Maďarsku či Česku.

VIDEO Račianske srdce 2017 - pán MARTIN MÝTNY