Račianske srdce 2018


 DSC_6145


Mária Kiššíková

Dáma, ktorá študovala balet a už od roku 1976 vedie cvičenie pre ženy v Rači. Na ocenenie ju nominovali dámy, ktoré s ňou pravidelne cvičia. Cvičenie prebieha v telocvični Spojenej školy de La Salle na Čachtickej ulici. Pod jej vedením cvičí 22 až 27 žien, niektoré z nich už celých 42 rokov, od úplného začiatku. Pani Kiššíková je príjemná, obetavá, ochotná pomôcť a poradiť.  
 
Video Račianske srdce 2018 - pani Mária Kiššíková


DSC_6141

Jozefína Kaperová


Žena s veľkým sociálnym cítením, ktorá zasvätila celý svoj život práci s ľuďmi. Zároveň je aj veľkým patriotom a nie je jej ľahostajné dianie v Rači. Je členkou Slovenského zväzu invalidov, tiež výboru okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, členkou denného centra dôchodcov a Spolku protifašistických bojovníkov. Celú svoju prácu robí svedomite a s radosťou.

Video Račianske srdce 2018 - pani Jozefína Kaperová


DSC_6152

Dušan Máťuš

Pán, ktorý najradšej trávi čas so svojou rodinou je už 2 roky predsedom Slovenského zväzu invalidov v Rači. Predtým bol 16 rokov jeho podpredsedom. Pod jeho pôsobením organizácia začala ožívať a počet jej členov sa zvýšil na viac ako 400. Organizuje pravidelné výlety pre členov a športové zápolenia. Svojou činnosťou prispieva k propagácii a šíreniu račianskych tradícii a zvykov.

Video Račianske srdce 2018 - pán Dušan Máťuš


DSC_6175
 
Račiansky vinohradnícky spolok

Občianske združenie nominoval na ocenenie poslanec Juraj Madzin za zachovávanie, podporu a obnovu tradícií vinohradníctva a vinárstva v Rači, záchranu vinohradov a vínnych pivníc. Členovia sa nezištne zúčastňujú akcií organizovaných mestskou časťou a sú neodmysliteľnou súčasťou každoročného Račianskeho vinobrania. Sami organizujú niekoľko skvelých akcií - Valentín s vinármi, Rez viniča,...

Video Račianske srdce 2018 - Račiansky vinohradnícky spolok

 
DSC_6166

Klub priateľov futbalu Kengura

Z oblasti športu ocenenie získalo občianske združenie, ktoré sa venuje malým futbalistom. Aktívne pracuje s mládežou, dlhoročne sa venuje práci s futbalovou mládežou pri futbalovom klube FK Rača. Pravidelne sa so svojimi zverencami zúčastňujú na turnajoch doma i v zahraničí. Klub je hlavným organizátorom medzinárodného turnaja Memoriál Miloša Sedramača pre prípravky.

Video Račianske srdce 2018 - Klub priateľov futbalu Kengura

foto: Ľubomír Prekop
video: Miroslav Hájek