Račianske srdce 2019


IMG_7108

Odovzdávanie Račianskeho srdca sa uskutočnilo 23. 10. 2020 v zasadačke v Obecnom dome na Alstrovej 249. Žiaľ, pandémia koronavírusu nám nedovolila usporiadať slávnostnú ceremóniu v Nemeckom kultúrnom dome, na akú sme zvyknutí. V rámci hygienických opatrení sme ocenenie odovzdali v komornej atmosfére bez publika či občerstvenia.
 


Laureáti Račianskeho srdca 2019IMG_7125


PaedDr. Anna Holováčová

Anna Holováčová získala ocenenie v oblasti vzdelávania a školstva. Pôsobí na ZŠ Tbiliská. Takmer celý svoj profesijný život zasvätila učiteľskej práci pre mestskú časť Bratislava-Rača. Trvalými znakmi jej práce sú húževnatosť, nasadenie, skvelý prístup k žiakom a životný optimizmus. Svojou vitalitou a elánom dáva príklad nielen študentom, ale aj kolegom v práci. Dominuje u nej ľudskosť a empatia. Je mimoriadne pracovitá a má zmysel pre spravodlivosť. Za roky pedagogickej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. Je autorkou viacerých publikácií pre žiakov na 1. stupni. 


IMG_7156


Eva Dekanová

Eva Dekanová získala ocenenie v oblasti kultúry. Už vyše dvadsať rokov vedie klub paličkovanej čipky v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. v Rači. Pod jej dlhoročným vedením členky klubu reprezentujú mestskú časť Bratislava-Rača svojimi čipkárskymi prácami na rôznych výstavách na Slovensku i v zahraničí. 


IMG_7140
 

Ing. Milan Depeš

Milan Depeš je vzorom občana zaujímajúceho sa o dobro komunity, v ktorej so svojou rodinou žije už 45 rokov. Od roku 2002 venoval mnoho času a pozornosti dianiu v mestskej časti a práci miestneho úradu a miestneho zastupiteľstva. Pravidelne sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a poslaneckých dní, aby riešil podnety, ktoré získava od občanov. Na ocenenie ho navrhli poslanci Milada Dobrotková, Róbert Pajdlhauser, Ján Polakovič. Taktiež vlastníci bytových pristorov na Karpatskom námesti, Miroslav Ščibrany a docent Michal Krištofič. Ako odborník na stavebníctvo pomáha pri rozpočtových zámeroch MČ Bratislava-Rača. Bol aktivistom pri realizácii stavebných prác TŠ Tbiliská a pomáhal splniť podmienky na získanie financií z eurofondov. Za sedemnásť rokov podal vyše tristo podnetov, pripomienok a návrhov na zlepšenie práce miestneho úradu, na úspornejšie hospodárenie s verejnými prostriedkami a na skvalitnenie života obyvateľov Rače. Svojím konaním sa výrazne podieľal na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v MČ Bratislava-Rača.


IMG_7162
 

Cyril Sekerka

Ocenenie prišla prevziať pani Sekerková, manželka laureáta. 

Pánovi Sekerkovi udeľuje miestne zastupiteľstvo ocenenie za celoživotnú aktívnu činnosť pri práci s mládežou v oblasti športu, dlhoročné organizovanie športových a kultúrnych podujatí a nezištnú pomoc občanom v lokalite Východné-Rendez. 


IMG_7147
 

Ing. Ján Longa

 Ján Longa aktívne pracuje s mládežou v oblasti športu, dlhoročne organizuje športové podujatia, zapája sa do spoločenského, kultúrneho a športového života v Rači. Dlhoročne vedie karate oddiel TJ Rapid Bratislava v Rači.

Mgr. Miroslav Dudlák, MBA

Miroslav Dudlák patrí medzi aktívnych lídrov viacerých račianskych občianskych združení a platforiem. Prípravou kvalitných projektov a ich dôkladným spracovaním Miroslav Dudlák získal alebo pomohol nezištne a bez nároku na akúkoľvek odmenu získať pre Raču a jej obyvateľov v rámci rôznych drobných grantov a dotácií desaťtisíce eur, ktoré zlepšujú život a služby obyvateľom mestskej časti a komunitám.