Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 03.12.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - HUMAN-CARE-DS, s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 03.12.2021
  Technická infraštruktúra lokality Potočné 2. etapa – ROZŠÍRENIE CIEST
  Správne konania
 • 03.12.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - H&S Auto s. r. o.
  Oznamy / Výzvy
 • 03.12.2021
  Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie „Polyfunkčný objekt Detvianska 23, Bratislava – RC – Rača Centrum“
  Správne konania
 • 02.12.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „BA Žabí Majer, Staviteľská, VN415-VNK“, dĺžky 75 m, SO 01 – Káblové VN vedenie
  Správne konania
 • 02.12.2021
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-23 -Prekládky silnoprúdu, SO-23.1 – Prekládky VN, SO-23.2 – Prekládky NN, SO-23.3 – Prekládka trafostanice TS2
  EIA
 • 02.12.2021
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-23 -Prekládky silnoprúdu, SO-23.1 – Prekládky VN, SO-23.2 – Prekládky NN, SO-23.3 – Prekládka trafostanice TS2
  Správne konania
 • 29.11.2021
  Bytové domy pri Šajbách, oznámenie o doplnení podania
  Správne konania
 • 29.11.2021
  Stavebné povolenie, Dolný Slanec, komunikacie vnutorne
  Správne konania
 • 29.11.2021
  Stavebné povolenie, Dolný Slanec, STL, NN
  Správne konania
 • 26.11.2021
  Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe dňa 26.11.2021
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Hubeného 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 1531_59
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok pozemky parc. č. 256_14, 256_15
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Zámer prenajať majetok Cyprichova 1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 26.11.2021
  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024 PROGR.ROZP.
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024 TAB
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024 TEXTOVÁ ČASŤ
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024 ZVEREJNENIE
  Oznamy / Výzvy
 • 26.11.2021
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevkov na zabezpečenie opatrení SPOaSK
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »