Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 26.05.2022
  Oznámenie Okresného úradu Bratislava – ,,Obytný súbor Dolný Slanec".
  Správne konania
 • 25.05.2022
  Oznámenie o opätovnej dražbe hnuteľných vecí
  Oznamy / Výzvy
 • 25.05.2022
  Oznam o uložení zásielky : Veselský Silvio, Salai Kristián, Lipnický Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.05.2022
  Oznam o uložení zásielky : Pirvu Ion, Doboš Miroslav
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 24.05.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „ Rekonštrukcia hospodárskeho objektu na rodinný dom“
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Oznam o uložení zásielky : Štrbová Nikla
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 23.05.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Lýdia Horváth Khandlová
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Stavebné úpravy v byte č. 4 na 2. poschodí bytového domu“ na Gelnickej 2, 4 v Bratislave
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Mgr. Peter Bulík
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.05.2022
  Oznámenie o uložení zásielky - Prekopová Iveta
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.05.2022
  Dražobná vyhláška
  Oznamy / Výzvy
 • 19.05.2022
  Oznámenie o uložení zásielky - Slovák Ľudovít, Šál Róbert
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 19.05.2022
  Predĺženie lehoty na doplnenie dokladov: "Rekonštrukcia pivničných priestorov", BD Kadnárova 24,26,26.
  Správne konania
 • 18.05.2022
  Oznámenie o uložení zásielky : Rýznar Michal
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.05.2022
  Oznámenie o uložení zásielky : Labajová Veronika
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 18.05.2022
  „Novostavba rekreačnej chaty“ – oznámenie o začatí spojeného konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudačného konania
  Správne konania
 • 17.05.2022
  Oznámenie o uložení zásielky - Pocciová Viera
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.05.2022
  Oznámenie o uložení zásielky : Hiža Roman
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 16.05.2022
  Rozhodnutie o prerušení konania a výzva k doplneniu žiadosti „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-13 – Podzemná garáž G3, SO-10 – Bytový dom
  Správne konania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »