Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 16.09.2021
  Oznámenie o začatí konania o predĺženie času platnosti stavebného povolenia „Továreň na čokoládu“
  Správne konania
 • 14.09.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Z&B Distribution s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 14.09.2021
  OS Dolný Slanec- miestna komunikácia, verejné osvetlenie - Oznámenie o začatí stavebného konania
  Správne konania
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok ZS Hubeného 2
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok zmena nájomcu ZS Tbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok pozemok parc. č. 1531_59
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer prenajať majetok Dopravná
  Zámery nakladania s majetkom
 • 13.09.2021
  Zámer predať majetok pozemky parc. č. 17375_2, 16, 18, 24
  Zámery nakladania s majetkom
 • 10.09.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Čvirik Peter, Lobotka Milan
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 10.09.2021
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – TRISTRESS, s. r. o.
  Oznamy / Výzvy
 • 10.09.2021
  Zverejnenie_Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach
  Oznamy / Výzvy
 • 10.09.2021
  Zverejnenie_Návrh VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
  Oznamy / Výzvy
 • 10.09.2021
  Zverejnenie_Návrh VZN o ochrane nefajčiarov
  Oznamy / Výzvy
 • 10.09.2021
  Zverejnenie_Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 10.09.2021
  Dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou „Stavebné úpravy bytu – zimná záhrada“
  Správne konania
 • 09.09.2021
  Oznámenie o konaní o nariadení odstránenia stavby-doposlanie- Polyfunkčný objekt Detvianska 23
  Správne konania
 • 09.09.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Morvay Ján, Gshwengová Anna
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 08.09.2021
  Oznámenie o začatí kolaudácie „Električková trať Detvianska – Záhumenice, Rustaveliho ul.“
  Správne konania
 • 08.09.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Žitná Paulína, Suchý Anton, Morvay Ján
  Oznámenia o uložení zásielok
 • 07.09.2021
  Oznámenie o uložení zásielky – Gašpar Viliam, Funtál Dávid 2x, Suchý Anton
  Oznámenia o uložení zásielok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »