Verejné obchodné súťaže


Názov Dátum Platnosť
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 11.11.2021 Aktuálne
Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 09.11.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 28.10.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 28.10.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 06.10.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Hečkovej ul. 27.09.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 27.09.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Hečkovej ul. 08.07.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 08.07.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v KS na Žarnovickej ul. 08.07.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov Pekná cesta 08.07.2021 Aktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove na Dopravnej ul. č. 57, Bratislava-Rača 12.05.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Hubeného ul. 10.03.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 10.02.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na Černockého 5A 03.02.2021 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č. 6154_9, 6189_1, 6192_8 v k.ú. Rača 15.01.2021 Aktuálne
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v budove na Dopravnej ul. č. 57, Bratislava-Rača 04.11.2020 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prevod nebytového priestoru v bytovom dome Pekná cesta 3,5 28.10.2020 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v ZS na Tbiliskej ul. 17.09.2020 Aktuálne
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v DS na Dopravnej ul. 17.09.2020 Aktuálne